ابشار بیشه

برگزارکنندهگردشگری اسپاد اصفهان
نام و نام خانوادگی سرپرستحسین پورپاکار
عنوان برنامهتور آبشار بیشه
نوع فعالیتپیمایش
بازدید هاآبشار بیشه
منطقه‌ /استان/شهردرود
تاریخ شروع1397-04-07
ساعت شروع23
تاریخ پایان1397-04-08
ساعت پایان23
مبدا حرکتاصفهان
مدت1.5روزه
محل تجمعکاوه و صفه
وسیله نقلیه اصلیاتوبوس
وسیله نقلیه فرعی
پذیراییویژه
اسکانسایر
وعده‌های غذاییصبحانه و ناهار
بیمهبله
راهنمامیراث فرهنگی
سطح فعالیت/درجه سختیآسان
تجهیزات مورد نیاز
الزاماتکارت شناسایی
نحوه ثبت نامواریز وجه و یا مراجعه به آژانس
هزینه برحسب تومان85000
تلفن9134330209
برنامه روز اول
برنامه روز دوم
برنامه روز سوم

اطلاعات تکمیلی

مدت1.5روز
ابشار بیشه
ابشار بیشه

بررسی تور

هیچ بررسی هنوز وجود ندارد.

ارسال یک نقد و بررسی

امتیاز