تورحافظیه از اصفهان|تورجور

تور پاییزی شیراز گردی(رهاگشت)

  حافظیه،سعدیه،دروازه قرآن، زندیه ، تخت جمشید چه وسایلی را برای سفر با
1397-08-03
آب انبارهای ابیانه-تورجور

تور روستای ابیانه(کوپال)

  تور گردشگری روستای ابیانه
1397-07-27
آسیاب ها و ابشار های شوشتر-تورجور

تور شوش و شوشتر(رهاگشت)

  بند میزان،آسیاب ها و آبشارها،آرامگاه یعقوب لیث، قلعه سلاسل،قلعه فرانسوی ها،کاخ آپادانا،خانه
1397-08-08
تور شیراز گردی از اصفهان-تورجور

تور پاییزی شیراز گردی(رهاگشت)

  حافظیه،سعدیه،باغ دلگشا،باغ ارم،بازار وکیل،دروازه قرآن، زندیه ، تخت جمشید
1397-07-24
تور3.5روزه ی گیلان گردی از اصفهان-تورجور

تور پاییزی گیلان گردی(رهاگشت)

  ماسال،قلعه رودخان،گیسوم ، سقالکسار
1397-07-24
تور3 روزه ی گیلان گردی از اضفهان-تورجور

تورگیلان گردی(رهاگشت)

  قلعه رودخان،ماسال،دریاچه سقالکسار،اسالم به خلخال،گیسوم،دریا
1397-07-24

شیراز گردی آموزشی دوروزه با تم تاریخ و معماری

✅چیستاگشت با همکاری موسسه 🌀آوای دشتیاران برگزار می کند: ✴️بازدید دوروزه از سایه
تور پاییزی گیلان گردی از اصفهان|تورجور

تورگیلان گردی(رهاگشت)

قلعه رودخان،ماسال،اسالم به خلخال،گیسوم،آبشار ویسادار،دریا
1397-07-17
غارنخجبیر از اصفهان-تورجور

تورمحلات،غارنخجیر(رهاگشت)

غار نخجیر،سرچشمه محلات،نمایشگاه گل و گیاه،ارگ مادرشاه   برای خواندن اطلاعات بیشتر در
1397-06-13
تور4روزه گیلان گردی-تورجور

تورگیلان گردی از اصفهان (رها گشت)

قلعه رودخان،ماسوله،گردنه حیران،ماسال،جنگل های فندقلو،اسالم به خلخال،گیسوم،تالاب انزلی،دریا
1397-07-09
تور همدان از اصفهان-غار-علی-صدر-تورجور

تور همدان گردی(رها گشت)

غار علیصدر،هگمتانه،باباطاهر،بوعلی،گنجنامه،تله کابین،تپه عباس آباد،بازار سنتی
1397-07-04
تور4روزه ی گیلان گردی-تورجور

گیلان گردی(رها گشت)

قلعه رودخان،ماسوله،تالاب انزلی،گردنه حیران،ماسال،جنگل های فندقلو،اسالم به خلخال،گیسوم،تالاب انزلی،دریا  
1397-06-19
گردنه حیران|تور4روزهگیلان گردی از اصفهان|تورجور

گیلان گردی(رهاگشت)

قلعه رودخان|ماسوله|تالاب انزلی|گردنه حیران|ماسال|جنگل های فندقلو|اسالم به خلخال|گیسوم|تالاب انزلی|دریا
1397-06-12
رهاگشت|تورگیلان گردی از اصفهان|تورجور

گیلان گردی(رهاگشت)

قلعه رودخان|ماسوله|تالاب انزلی|گردنه حیران|ماسال|جنگل های فندقلو|اسالم به خلخال|گیسوم|تالاب انزلی|دریا
1397-06-05